Překlady Bílovec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bílovec

Překlad Bílovec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bílovec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bílovec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bílovec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bílovec nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bílovec: Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Rozvahy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Bílovec: Abstrakt, Videa, Novinové články, Překlady webových stránek, Dopis, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence

Technické překlady Bílovec: Návod k obsluze, Příručka, Certifikát, Technologické postupy, Návod k použití, Odborný text, Manuál, Technická zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva

Právní překlady Bílovec: Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Bílovec: Reklama, Průvodce, Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Letáky, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Bílovec: Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Vysvědčení, Odvolání, Norma, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Certifikát, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Společenská smlouva, Plná moc, Oddací list, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Úmrtní list, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Diplom

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bílovec, Korektura Bílovec, Odborné překlady Bílovec, Právní překlady Bílovec, Překladatelská agentura Bílovec, Soudní překladatel Bílovec, Soudní překlady Bílovec, Technické překlady Bílovec, Tlumočení Bílovec