Překlady Bílovec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bílovec

Překlad Bílovec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bílovec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bílovec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bílovec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bílovec nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bílovec: Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy, Rozvahy, Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Právní překlady Bílovec: Dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Právní dokumenty, Smlouva, Odvolání, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní právo

Technické překlady Bílovec: Revizní zpráva, Příručka, Norma, Návod k použití, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technologické postupy, Technická zpráva, Odborný text, Manuál

Prezentační překlady Bílovec: Knihy, Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Letáky, Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Průvodce, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Bílovec: Oddací list, Stanovy, Apostila, Vysvědčení, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Odvolání, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Soudní žaloba, Živnostenský list, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Norma, Notářský zápis, Pracovní smlouva

Všeobecné překlady Bílovec: Vědecké práce, Email, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Abstrakt, Dopis, Novinové články, Bakalářské práce, Životopisy, Videa, Diplomové práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bílovec, Korektura Bílovec, Odborné překlady Bílovec, Právní překlady Bílovec, Překladatelská agentura Bílovec, Soudní překladatel Bílovec, Soudní překlady Bílovec, Technické překlady Bílovec, Tlumočení Bílovec, Překlady fancouzštiny Bílovec, Překlady italštiny Bílovec, Překlady maďarštiny Bílovec, Překlady španělštiny Bílovec, Překlady ukrajinštiny Bílovec