Překlady Bílina

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bílina

Překlad Bílina

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bílina.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bílina

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bílina bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bílina nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Bílina: Norma, Odborný text, Příručka, Technická zpráva, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Návod k použití, Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě

Soudní překlady, úřední překlady Bílina: Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Odvolání, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Certifikát, Živnostenský list, Společenská smlouva, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Plná moc, Norma, Úmrtní list, Vysvědčení, Rodný list, Zakladatelská listina, Oddací list, Diplom, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva

Právní překlady Bílina: Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Odvolání, Smlouva, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Bílina: Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní výkazy

Prezentační překlady Bílina: PPC reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Katalog, Knihy, Webové stránky, Reklama, Letáky, Průvodce, Tiskoviny, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Bílina: Dopis, Životopisy, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Email, Abstrakt, Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bílina, Korektura Bílina, Odborné překlady Bílina, Právní překlady Bílina, Překladatelská agentura Bílina, Soudní překladatel Bílina, Soudní překlady Bílina, Technické překlady Bílina, Tlumočení Bílina