Překlady Bílina

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bílina

Překlad Bílina

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bílina.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bílina

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bílina bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bílina nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Bílina: Odborný text, Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Technická zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Norma, Technologické postupy, Návod k použití, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Bílina: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Akcie, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy

Prezentační překlady Bílina: Letáky, Inzertní a PR články, Průvodce, Reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Knihy, Katalog, PPC reklama, Tiskoviny, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Bílina: Vysvědčení, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Stanovy, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Certifikát, Úmrtní list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Diplom, Revizní zpráva, Plná moc, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Norma, Notářský zápis, Rodný list, Odvolání, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku

Právní překlady Bílina: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní právo

Všeobecné překlady Bílina: Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa, Diplomové práce, Dopis, Novinové články, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Životopisy, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bílina, Korektura Bílina, Odborné překlady Bílina, Právní překlady Bílina, Překladatelská agentura Bílina, Soudní překladatel Bílina, Soudní překlady Bílina, Technické překlady Bílina, Tlumočení Bílina, Překlady fancouzštiny Bílina, Překlady italštiny Bílina, Překlady maďarštiny Bílina, Překlady španělštiny Bílina, Překlady ukrajinštiny Bílina