Překlady Bezdružice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bezdružice

Překlad Bezdružice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bezdružice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bezdružice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bezdružice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bezdružice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Bezdružice: Odborný text, Manuál, Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma, Certifikát, Návod k použití, Technická zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Prohlášení o shodě

Právní překlady Bezdružice: Občanské právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smlouva, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Bezdružice: Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Bezdružice: Katalog, PPC reklama, Webové stránky, Průvodce, Inzertní a PR články, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Knihy, Billboardy a plakáty, Letáky

Všeobecné překlady Bezdružice: Novinové články, Dopis, Firemní korespondence, Videa, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Vědecké práce, Email, Abstrakt, Diplomové práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Bezdružice: Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Vysvědčení, Úmrtní list, Certifikát, Plná moc, Norma, Stanovy, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Rodný list, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Revizní zpráva, Rozsudek, Odvolání, Vysvědčení, Společenská smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bezdružice, Korektura Bezdružice, Odborné překlady Bezdružice, Právní překlady Bezdružice, Překladatelská agentura Bezdružice, Soudní překladatel Bezdružice, Soudní překlady Bezdružice, Technické překlady Bezdružice, Tlumočení Bezdružice