Překlady Bezdružice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bezdružice

Překlad Bezdružice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bezdružice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bezdružice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bezdružice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bezdružice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Bezdružice: Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Certifikát, Manuál, Norma

Prezentační překlady Bezdružice: Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Reklama, Webové stránky, Knihy, PPC reklama, Prezentace, Letáky, Katalog, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Bezdružice: Rodný list, Soudní žaloba, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Apostila, Diplom, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Stanovy, Rozsudek, Revizní zpráva, Úmrtní list, Notářský zápis, Živnostenský list, Plná moc

Ekonomické překlady Bezdružice: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Akcie, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Bezdružice: Videa, Novinové články, Email, Životopisy, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Abstrakt, Vědecké práce, Diplomové práce, Dopis

Právní překlady Bezdružice: Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Smlouva, Obchodní právo

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bezdružice, Korektura Bezdružice, Odborné překlady Bezdružice, Právní překlady Bezdružice, Překladatelská agentura Bezdružice, Soudní překladatel Bezdružice, Soudní překlady Bezdružice, Technické překlady Bezdružice, Tlumočení Bezdružice, Překlady fancouzštiny Bezdružice, Překlady italštiny Bezdružice, Překlady maďarštiny Bezdružice, Překlady španělštiny Bezdružice, Překlady ukrajinštiny Bezdružice