Překlady Beroun

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Beroun

Překlad Beroun

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Beroun.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Beroun

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Beroun bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Beroun nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Beroun: Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Odvolání, Smlouva, Právní dokumenty

Technické překlady Beroun: Prohlášení o shodě, Odborný text, Manuál, Technická zpráva, Příručka, Norma, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Beroun: Videa, Email, Abstrakt, Diplomové práce, Dopis, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Bakalářské práce, Životopisy, Firemní korespondence, Novinové články

Prezentační překlady Beroun: Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace, PPC reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Tiskoviny, Katalog, Průvodce, Reklama, Letáky

Ekonomické překlady Beroun: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Beroun: Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Rodný list, Pracovní smlouva, Norma, Apostila, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Certifikát, Vysvědčení, Plná moc, Notářský zápis, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Odvolání, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Oddací list, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Beroun, Korektura Beroun, Odborné překlady Beroun, Právní překlady Beroun, Překladatelská agentura Beroun, Soudní překladatel Beroun, Soudní překlady Beroun, Technické překlady Beroun, Tlumočení Beroun, Překlady fancouzštiny Beroun, Překlady italštiny Beroun, Překlady maďarštiny Beroun, Překlady španělštiny Beroun, Překlady ukrajinštiny Beroun