Překlady Beroun

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Beroun

Překlad Beroun

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Beroun.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Beroun

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Beroun bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Beroun nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Beroun: Návod k použití, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Příručka, Návod k obsluze, Norma, Manuál, Odborný text

Právní překlady Beroun: Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Žaloba

Ekonomické překlady Beroun: Účetní uzávěrky, Akcie, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Dluhopisy, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Beroun: Knihy, PPC reklama, Reklama, Letáky, Webové stránky, Tiskoviny, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Inzertní a PR články, Prezentace

Všeobecné překlady Beroun: Novinové články, Životopisy, Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Email, Firemní korespondence, Dopis, Bakalářské práce, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Beroun: Rodný list, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Stanovy, Apostila, Plná moc, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Odvolání, Vysvědčení, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Certifikát, Revizní zpráva, Vysvědčení, Diplom

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Beroun, Korektura Beroun, Odborné překlady Beroun, Právní překlady Beroun, Překladatelská agentura Beroun, Soudní překladatel Beroun, Soudní překlady Beroun, Technické překlady Beroun, Tlumočení Beroun