Překlady Benešov nad Ploučnicí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Benešov nad Ploučnicí

Překlad Benešov nad Ploučnicí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Benešov nad Ploučnicí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Benešov nad Ploučnicí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Benešov nad Ploučnicí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Benešov nad Ploučnicí nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Benešov nad Ploučnicí: Rozvahy, Akcie, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Právní překlady Benešov nad Ploučnicí: Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Občanské právo, Žaloba, Právní dokumenty, Dokumenty, Smlouva

Technické překlady Benešov nad Ploučnicí: Návod k použití, Příručka, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Manuál, Odborný text, Návod k obsluze, Technologické postupy

Všeobecné překlady Benešov nad Ploučnicí: Překlady webových stránek, Abstrakt, Životopisy, Firemní korespondence, Email, Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Vědecké práce, Diplomové práce, Dopis

Prezentační překlady Benešov nad Ploučnicí: Tiskoviny, Inzertní a PR články, Katalog, Webové stránky, Prezentace, Reklama, Knihy, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Benešov nad Ploučnicí: Úmrtní list, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Rozsudek, Rodný list, Diplom, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Plná moc, Společenská smlouva, Notářský zápis, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Odvolání, Pracovní smlouva, Oddací list, Soudní žaloba, Apostila, Živnostenský list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Benešov nad Ploučnicí, Korektura Benešov nad Ploučnicí, Odborné překlady Benešov nad Ploučnicí, Právní překlady Benešov nad Ploučnicí, Překladatelská agentura Benešov nad Ploučnicí, Soudní překladatel Benešov nad Ploučnicí, Soudní překlady Benešov nad Ploučnicí, Technické překlady Benešov nad Ploučnicí, Tlumočení Benešov nad Ploučnicí, Překlady fancouzštiny Benešov nad Ploučnicí, Překlady italštiny Benešov nad Ploučnicí, Překlady maďarštiny Benešov nad Ploučnicí, Překlady španělštiny Benešov nad Ploučnicí, Překlady ukrajinštiny Benešov nad Ploučnicí