Překlady Benešov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Benešov

Překlad Benešov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Benešov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Benešov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Benešov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Benešov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Benešov: Dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo

Technické překlady Benešov: Návod k obsluze, Manuál, Certifikát, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Příručka, Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Norma

Prezentační překlady Benešov: Billboardy a plakáty, Prezentace, Průvodce, Tiskoviny, Letáky, Webové stránky, Reklama, Katalog, Knihy, Inzertní a PR články, PPC reklama

Všeobecné překlady Benešov: Novinové články, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Vědecké práce, Email, Videa, Abstrakt, Dopis, Bakalářské práce, Životopisy, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Benešov: Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Plná moc, Rozsudek, Úmrtní list, Živnostenský list, Certifikát, Rodný list, Vysvědčení, Notářský zápis, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Norma, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Odvolání, Apostila, Pracovní smlouva, Diplom, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Oddací list

Ekonomické překlady Benešov: Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Akcie, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Audity projektů, Rozvahy, Dluhopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Benešov, Korektura Benešov, Odborné překlady Benešov, Právní překlady Benešov, Překladatelská agentura Benešov, Soudní překladatel Benešov, Soudní překlady Benešov, Technické překlady Benešov, Tlumočení Benešov