Překlady Benešov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Benešov

Překlad Benešov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Benešov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Benešov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Benešov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Benešov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Benešov: Firemní korespondence, Životopisy, Diplomové práce, Videa, Vědecké práce, Email, Dopis, Novinové články, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek

Právní překlady Benešov: Odvolání, Obchodní podmínky, Smlouva, Občanské právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Žaloba

Ekonomické překlady Benešov: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Rozvahy, Akcie, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Technické překlady Benešov: Odborný text, Manuál, Návod k obsluze, Technologické postupy, Norma, Návod k použití, Revizní zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technická zpráva

Prezentační překlady Benešov: Katalog, Letáky, PPC reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Webové stránky, Průvodce, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Benešov: Soudní žaloba, Plná moc, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Oddací list, Apostila, Vysvědčení, Vysvědčení, Úmrtní list, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Průkaz totožnosti, Norma, Společenská smlouva, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Benešov, Korektura Benešov, Odborné překlady Benešov, Právní překlady Benešov, Překladatelská agentura Benešov, Soudní překladatel Benešov, Soudní překlady Benešov, Technické překlady Benešov, Tlumočení Benešov, Překlady fancouzštiny Benešov, Překlady italštiny Benešov, Překlady maďarštiny Benešov, Překlady španělštiny Benešov, Překlady ukrajinštiny Benešov