Překlady Benátky nad Jizerou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Benátky nad Jizerou

Překlad Benátky nad Jizerou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Benátky nad Jizerou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Benátky nad Jizerou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Benátky nad Jizerou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Benátky nad Jizerou nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Benátky nad Jizerou: Odborný text, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Návod k použití

Ekonomické překlady Benátky nad Jizerou: Audity projektů, Akcie, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení

Právní překlady Benátky nad Jizerou: Dokumenty, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Směrnice EU, Smlouva, Žaloba

Prezentační překlady Benátky nad Jizerou: Webové stránky, Katalog, Letáky, Reklama, Inzertní a PR články, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Knihy, Průvodce, Prezentace

Všeobecné překlady Benátky nad Jizerou: Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Diplomové práce, Videa, Email, Abstrakt, Dopis, Firemní korespondence, Životopisy, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Benátky nad Jizerou: Oddací list, Apostila, Plná moc, Diplom, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Stanovy, Rozsudek, Rodný list, Vysvědčení, Certifikát, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Odvolání, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Benátky nad Jizerou, Korektura Benátky nad Jizerou, Odborné překlady Benátky nad Jizerou, Právní překlady Benátky nad Jizerou, Překladatelská agentura Benátky nad Jizerou, Soudní překladatel Benátky nad Jizerou, Soudní překlady Benátky nad Jizerou, Technické překlady Benátky nad Jizerou, Tlumočení Benátky nad Jizerou, Překlady fancouzštiny Benátky nad Jizerou, Překlady italštiny Benátky nad Jizerou, Překlady maďarštiny Benátky nad Jizerou, Překlady španělštiny Benátky nad Jizerou, Překlady ukrajinštiny Benátky nad Jizerou