Překlady Benátky nad Jizerou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Benátky nad Jizerou

Překlad Benátky nad Jizerou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Benátky nad Jizerou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Benátky nad Jizerou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Benátky nad Jizerou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Benátky nad Jizerou nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Benátky nad Jizerou: Dokumenty, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva, Odvolání, Žaloba

Prezentační překlady Benátky nad Jizerou: PPC reklama, Letáky, Knihy, Průvodce, Webové stránky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny

Všeobecné překlady Benátky nad Jizerou: Životopisy, Bakalářské práce, Novinové články, Vědecké práce, Dopis, Abstrakt, Firemní korespondence, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Email

Ekonomické překlady Benátky nad Jizerou: Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy

Technické překlady Benátky nad Jizerou: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Manuál, Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze, Návod k použití, Příručka, Norma, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Benátky nad Jizerou: Apostila, Norma, Revizní zpráva, Oddací list, Průkaz totožnosti, Rodný list, Rozsudek, Stanovy, Notářský zápis, Živnostenský list, Úmrtní list, Odvolání, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Společenská smlouva, Diplom, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení o studiu

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Benátky nad Jizerou, Korektura Benátky nad Jizerou, Odborné překlady Benátky nad Jizerou, Právní překlady Benátky nad Jizerou, Překladatelská agentura Benátky nad Jizerou, Soudní překladatel Benátky nad Jizerou, Soudní překlady Benátky nad Jizerou, Technické překlady Benátky nad Jizerou, Tlumočení Benátky nad Jizerou