Překlady Bělá pod Bezdězem

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bělá pod Bezdězem

Překlad Bělá pod Bezdězem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bělá pod Bezdězem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bělá pod Bezdězem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bělá pod Bezdězem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bělá pod Bezdězem nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Bělá pod Bezdězem: Knihy, Tiskoviny, Reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Katalog, Průvodce, Prezentace, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Právní překlady Bělá pod Bezdězem: Smlouva, Žaloba, Dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Bělá pod Bezdězem: Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce, Vědecké práce, Životopisy, Abstrakt, Dopis, Email, Videa, Novinové články, Firemní korespondence

Technické překlady Bělá pod Bezdězem: Manuál, Návod k obsluze, Technická zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k použití, Příručka, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Bělá pod Bezdězem: Norma, Notářský zápis, Vysvědčení, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Apostila, Živnostenský list, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Rozsudek, Stanovy, Diplom, Potvrzení o studiu, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti

Ekonomické překlady Bělá pod Bezdězem: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní výkazy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bělá pod Bezdězem, Korektura Bělá pod Bezdězem, Odborné překlady Bělá pod Bezdězem, Právní překlady Bělá pod Bezdězem, Překladatelská agentura Bělá pod Bezdězem, Soudní překladatel Bělá pod Bezdězem, Soudní překlady Bělá pod Bezdězem, Technické překlady Bělá pod Bezdězem, Tlumočení Bělá pod Bezdězem