Překlady Bělá pod Bezdězem

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bělá pod Bezdězem

Překlad Bělá pod Bezdězem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bělá pod Bezdězem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bělá pod Bezdězem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bělá pod Bezdězem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bělá pod Bezdězem nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bělá pod Bezdězem: Audity projektů, Výběrová řízení, Akcie, Účetní výkazy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy

Technické překlady Bělá pod Bezdězem: Technologické postupy, Manuál, Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k použití, Příručka, Návod k obsluze, Norma, Prohlášení o shodě

Právní překlady Bělá pod Bezdězem: Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Odvolání, Žaloba, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty

Všeobecné překlady Bělá pod Bezdězem: Dopis, Bakalářské práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Životopisy, Diplomové práce, Videa, Firemní korespondence, Vědecké práce, Email, Abstrakt

Prezentační překlady Bělá pod Bezdězem: Katalog, Prezentace, Knihy, Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky, Reklama, Průvodce, Tiskoviny, PPC reklama, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Bělá pod Bezdězem: Soudní žaloba, Rozsudek, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Oddací list, Diplom, Notářský zápis, Apostila, Plná moc, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Živnostenský list, Vysvědčení, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Norma, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bělá pod Bezdězem, Korektura Bělá pod Bezdězem, Odborné překlady Bělá pod Bezdězem, Právní překlady Bělá pod Bezdězem, Překladatelská agentura Bělá pod Bezdězem, Soudní překladatel Bělá pod Bezdězem, Soudní překlady Bělá pod Bezdězem, Technické překlady Bělá pod Bezdězem, Tlumočení Bělá pod Bezdězem, Překlady fancouzštiny Bělá pod Bezdězem, Překlady italštiny Bělá pod Bezdězem, Překlady maďarštiny Bělá pod Bezdězem, Překlady španělštiny Bělá pod Bezdězem, Překlady ukrajinštiny Bělá pod Bezdězem