Překlady Bělá nad Radbuzou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bělá nad Radbuzou

Překlad Bělá nad Radbuzou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bělá nad Radbuzou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bělá nad Radbuzou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bělá nad Radbuzou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bělá nad Radbuzou nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bělá nad Radbuzou: Výběrová řízení, Daňové formuláře, Akcie, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Bělá nad Radbuzou: Billboardy a plakáty, Průvodce, Reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Webové stránky, Katalog, PPC reklama, Tiskoviny, Letáky, Prezentace

Právní překlady Bělá nad Radbuzou: Dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Odvolání

Technické překlady Bělá nad Radbuzou: Manuál, Certifikát, Odborný text, Příručka, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Návod k použití, Technická zpráva

Všeobecné překlady Bělá nad Radbuzou: Překlady webových stránek, Životopisy, Abstrakt, Email, Diplomové práce, Novinové články, Vědecké práce, Bakalářské práce, Dopis, Videa, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Bělá nad Radbuzou: Živnostenský list, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Vysvědčení, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Oddací list, Úmrtní list, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Norma, Apostila, Notářský zápis, Diplom, Vysvědčení, Certifikát, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bělá nad Radbuzou, Korektura Bělá nad Radbuzou, Odborné překlady Bělá nad Radbuzou, Právní překlady Bělá nad Radbuzou, Překladatelská agentura Bělá nad Radbuzou, Soudní překladatel Bělá nad Radbuzou, Soudní překlady Bělá nad Radbuzou, Technické překlady Bělá nad Radbuzou, Tlumočení Bělá nad Radbuzou