Překlady Bělá nad Radbuzou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bělá nad Radbuzou

Překlad Bělá nad Radbuzou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bělá nad Radbuzou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bělá nad Radbuzou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bělá nad Radbuzou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bělá nad Radbuzou nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bělá nad Radbuzou: Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Audity projektů, Výroční zprávy, Akcie, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Bělá nad Radbuzou: Průvodce, PPC reklama, Letáky, Knihy, Tiskoviny, Reklama, Katalog, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace

Právní překlady Bělá nad Radbuzou: Odvolání, Obchodní podmínky, Smlouva, Žaloba, Občanské právo, Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo

Technické překlady Bělá nad Radbuzou: Revizní zpráva, Návod k použití, Odborný text, Příručka, Technologické postupy, Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma, Technická zpráva, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Bělá nad Radbuzou: Abstrakt, Firemní korespondence, Vědecké práce, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Životopisy, Novinové články, Dopis, Email, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Bělá nad Radbuzou: Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Rodný list, Úmrtní list, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Potvrzení o studiu, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Notářský zápis, Vysvědčení, Stanovy, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Apostila, Společenská smlouva, Odvolání, Zakladatelská listina, Norma, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bělá nad Radbuzou, Korektura Bělá nad Radbuzou, Odborné překlady Bělá nad Radbuzou, Právní překlady Bělá nad Radbuzou, Překladatelská agentura Bělá nad Radbuzou, Soudní překladatel Bělá nad Radbuzou, Soudní překlady Bělá nad Radbuzou, Technické překlady Bělá nad Radbuzou, Tlumočení Bělá nad Radbuzou, Překlady fancouzštiny Bělá nad Radbuzou, Překlady italštiny Bělá nad Radbuzou, Překlady maďarštiny Bělá nad Radbuzou, Překlady španělštiny Bělá nad Radbuzou, Překlady ukrajinštiny Bělá nad Radbuzou