Překlady Bečov nad Teplou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bečov nad Teplou

Překlad Bečov nad Teplou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bečov nad Teplou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bečov nad Teplou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bečov nad Teplou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bečov nad Teplou nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Bečov nad Teplou: Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Žaloba, Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo

Technické překlady Bečov nad Teplou: Manuál, Technologické postupy, Technická zpráva, Certifikát, Norma, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k použití, Odborný text

Prezentační překlady Bečov nad Teplou: Tiskoviny, Prezentace, Reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Letáky, Knihy, Inzertní a PR články, Katalog

Všeobecné překlady Bečov nad Teplou: Dopis, Diplomové práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy, Abstrakt, Videa, Novinové články, Email, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Bečov nad Teplou: Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Stanovy, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Norma, Plná moc, Úmrtní list, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Diplom, Rozsudek, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Oddací list, Certifikát, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Vysvědčení, Rodný list

Ekonomické překlady Bečov nad Teplou: Výroční zprávy, Akcie, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bečov nad Teplou, Korektura Bečov nad Teplou, Odborné překlady Bečov nad Teplou, Právní překlady Bečov nad Teplou, Překladatelská agentura Bečov nad Teplou, Soudní překladatel Bečov nad Teplou, Soudní překlady Bečov nad Teplou, Technické překlady Bečov nad Teplou, Tlumočení Bečov nad Teplou, Překlady fancouzštiny Bečov nad Teplou, Překlady italštiny Bečov nad Teplou, Překlady maďarštiny Bečov nad Teplou, Překlady španělštiny Bečov nad Teplou, Překlady ukrajinštiny Bečov nad Teplou