Překlady Bečov nad Teplou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bečov nad Teplou

Překlad Bečov nad Teplou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bečov nad Teplou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bečov nad Teplou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bečov nad Teplou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bečov nad Teplou nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Bečov nad Teplou: Právní dokumenty, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání

Technické překlady Bečov nad Teplou: Technologické postupy, Manuál, Norma, Návod k použití, Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technická zpráva, Certifikát, Příručka, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Bečov nad Teplou: Výběrová řízení, Akcie, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Audity projektů, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Bečov nad Teplou: PPC reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Reklama, Prezentace, Webové stránky, Průvodce, Letáky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog

Všeobecné překlady Bečov nad Teplou: Překlady webových stránek, Životopisy, Diplomové práce, Abstrakt, Email, Dopis, Novinové články, Firemní korespondence, Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Bečov nad Teplou: Potvrzení o studiu, Rozsudek, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Odvolání, Revizní zpráva, Vysvědčení, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Norma, Oddací list, Rodný list, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Diplom, Certifikát, Živnostenský list, Notářský zápis, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bečov nad Teplou, Korektura Bečov nad Teplou, Odborné překlady Bečov nad Teplou, Právní překlady Bečov nad Teplou, Překladatelská agentura Bečov nad Teplou, Soudní překladatel Bečov nad Teplou, Soudní překlady Bečov nad Teplou, Technické překlady Bečov nad Teplou, Tlumočení Bečov nad Teplou