Překlady Bavorov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bavorov

Překlad Bavorov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bavorov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bavorov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bavorov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bavorov nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Bavorov: Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy

Technické překlady Bavorov: Technologické postupy, Příručka, Prohlášení o shodě, Manuál, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k použití, Norma, Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text

Právní překlady Bavorov: Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Občanské právo

Prezentační překlady Bavorov: Billboardy a plakáty, Katalog, Webové stránky, Průvodce, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, Knihy, Prezentace, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Bavorov: Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Rodný list, Norma, Rozsudek, Certifikát, Odvolání, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Úmrtní list, Plná moc, Apostila, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Oddací list, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné překlady Bavorov: Firemní korespondence, Email, Dopis, Diplomové práce, Bakalářské práce, Videa, Životopisy, Abstrakt, Novinové články, Vědecké práce, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bavorov, Korektura Bavorov, Odborné překlady Bavorov, Právní překlady Bavorov, Překladatelská agentura Bavorov, Soudní překladatel Bavorov, Soudní překlady Bavorov, Technické překlady Bavorov, Tlumočení Bavorov