Překlady Bakov nad Jizerou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bakov nad Jizerou

Překlad Bakov nad Jizerou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bakov nad Jizerou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bakov nad Jizerou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bakov nad Jizerou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bakov nad Jizerou nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Bakov nad Jizerou: Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Žaloba, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Bakov nad Jizerou: Výběrová řízení, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy, Audity projektů

Prezentační překlady Bakov nad Jizerou: Prezentace, Inzertní a PR články, Webové stránky, Letáky, Billboardy a plakáty, Průvodce, Knihy, Reklama, Tiskoviny, Katalog, PPC reklama

Všeobecné překlady Bakov nad Jizerou: Email, Videa, Vědecké práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Dopis, Bakalářské práce, Životopisy, Novinové články, Firemní korespondence, Diplomové práce

Technické překlady Bakov nad Jizerou: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Norma, Certifikát, Manuál, Technologické postupy

Soudní překlady, úřední překlady Bakov nad Jizerou: Notářský zápis, Pracovní smlouva, Rodný list, Vysvědčení, Stanovy, Diplom, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Certifikát, Norma, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Odvolání, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Plná moc, Revizní zpráva, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bakov nad Jizerou, Korektura Bakov nad Jizerou, Odborné překlady Bakov nad Jizerou, Právní překlady Bakov nad Jizerou, Překladatelská agentura Bakov nad Jizerou, Soudní překladatel Bakov nad Jizerou, Soudní překlady Bakov nad Jizerou, Technické překlady Bakov nad Jizerou, Tlumočení Bakov nad Jizerou