Překlady Aš

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Aš

Překlad Aš

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Aš.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Aš

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Aš bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Aš nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Aš: Knihy, Webové stránky, Letáky, Tiskoviny, Průvodce, Inzertní a PR články, PPC reklama, Katalog, Prezentace, Reklama, Billboardy a plakáty

Právní překlady Aš: Smlouva, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo

Technické překlady Aš: Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Norma, Návod k použití, Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze, Manuál, Technologické postupy, Příručka, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Aš: Pracovní smlouva, Stanovy, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Revizní zpráva, Notářský zápis, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Vysvědčení, Diplom, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Oddací list, Odvolání, Apostila, Úmrtní list, Norma

Ekonomické překlady Aš: Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Aš: Videa, Životopisy, Vědecké práce, Dopis, Diplomové práce, Firemní korespondence, Email, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Abstrakt

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Aš, Korektura Aš, Odborné překlady Aš, Právní překlady Aš, Překladatelská agentura Aš, Soudní překladatel Aš, Soudní překlady Aš, Technické překlady Aš, Tlumočení Aš