Překlady Aš

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Aš

Překlad Aš

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Aš.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Aš

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Aš bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Aš nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Aš: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Účetní výkazy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Audity projektů

Právní překlady Aš: Obchodní podmínky, Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Občanské právo, Žaloba, Dokumenty

Prezentační překlady Aš: Prezentace, Letáky, Knihy, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Reklama, Webové stránky, Průvodce, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog

Technické překlady Aš: Návod k použití, Technická zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Manuál, Certifikát, Norma, Technologické postupy, Revizní zpráva, Odborný text

Soudní překlady, úřední překlady Aš: Pracovní smlouva, Úmrtní list, Rodný list, Vysvědčení, Soudní žaloba, Vysvědčení, Oddací list, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Revizní zpráva, Rozsudek, Notářský zápis, Společenská smlouva, Živnostenský list, Stanovy, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Apostila, Diplom, Norma

Všeobecné překlady Aš: Novinové články, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Videa, Email, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Dopis, Diplomové práce, Abstrakt

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Aš, Korektura Aš, Odborné překlady Aš, Právní překlady Aš, Překladatelská agentura Aš, Soudní překladatel Aš, Soudní překlady Aš, Technické překlady Aš, Tlumočení Aš, Překlady fancouzštiny Aš, Překlady italštiny Aš, Překlady maďarštiny Aš, Překlady španělštiny Aš, Překlady ukrajinštiny Aš