Překlady Andělská Hora

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Andělská Hora

Překlad Andělská Hora

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Andělská Hora.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Andělská Hora

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Andělská Hora bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Andělská Hora nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Andělská Hora: Smluvní dokumentace, Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Žaloba, Obchodní podmínky, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Právní dokumenty

Prezentační překlady Andělská Hora: Průvodce, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Prezentace, PPC reklama, Letáky, Knihy, Webové stránky, Katalog, Reklama

Technické překlady Andělská Hora: Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Příručka, Certifikát, Norma, Návod k použití, Návod k obsluze, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Andělská Hora: Dluhopisy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Akcie

Všeobecné překlady Andělská Hora: Dopis, Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa, Životopisy, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Email, Překlady webových stránek, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Andělská Hora: Apostila, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Oddací list, Notářský zápis, Norma, Rodný list, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Rozsudek, Soudní žaloba, Odvolání, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Revizní zpráva, Plná moc

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Andělská Hora, Korektura Andělská Hora, Odborné překlady Andělská Hora, Právní překlady Andělská Hora, Překladatelská agentura Andělská Hora, Soudní překladatel Andělská Hora, Soudní překlady Andělská Hora, Technické překlady Andělská Hora, Tlumočení Andělská Hora