Překlady Andělská Hora

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Andělská Hora

Překlad Andělská Hora

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Andělská Hora.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Andělská Hora

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Andělská Hora bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Andělská Hora nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Andělská Hora: Manuál, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Příručka

Právní překlady Andělská Hora: Smluvní dokumentace, Dokumenty, Smlouva, Žaloba, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Odvolání

Ekonomické překlady Andělská Hora: Výroční zprávy, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Akcie, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení

Prezentační překlady Andělská Hora: Webové stránky, Billboardy a plakáty, Letáky, Prezentace, Katalog, Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články, Knihy, PPC reklama, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Andělská Hora: Notářský zápis, Společenská smlouva, Stanovy, Úmrtní list, Plná moc, Průkaz totožnosti, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Apostila, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Norma, Diplom, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Odvolání, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné překlady Andělská Hora: Životopisy, Abstrakt, Překlady webových stránek, Dopis, Videa, Vědecké práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Email, Novinové články, Diplomové práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Andělská Hora, Korektura Andělská Hora, Odborné překlady Andělská Hora, Právní překlady Andělská Hora, Překladatelská agentura Andělská Hora, Soudní překladatel Andělská Hora, Soudní překlady Andělská Hora, Technické překlady Andělská Hora, Tlumočení Andělská Hora, Překlady fancouzštiny Andělská Hora, Překlady italštiny Andělská Hora, Překlady maďarštiny Andělská Hora, Překlady španělštiny Andělská Hora, Překlady ukrajinštiny Andělská Hora