Překlady Adamov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Adamov

Překlad Adamov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Adamov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Adamov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Adamov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Adamov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Adamov: Technická zpráva, Odborný text, Norma, Certifikát, Technologické postupy, Manuál, Návod k použití, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Revizní zpráva

Právní překlady Adamov: Občanské právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU, Odvolání, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní právo

Prezentační překlady Adamov: PPC reklama, Reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Billboardy a plakáty, Katalog, Webové stránky, Tiskoviny, Letáky, Knihy, Prezentace

Ekonomické překlady Adamov: Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Adamov: Životopisy, Abstrakt, Vědecké práce, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Videa, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Dopis, Email

Soudní překlady, úřední překlady Adamov: Úmrtní list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Rozsudek, Revizní zpráva, Apostila, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Norma, Oddací list, Živnostenský list, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Soudní žaloba, Odvolání, Zakladatelská listina, Plná moc, Diplom, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Adamov, Korektura Adamov, Odborné překlady Adamov, Právní překlady Adamov, Překladatelská agentura Adamov, Soudní překladatel Adamov, Soudní překlady Adamov, Technické překlady Adamov, Tlumočení Adamov