Překlady Adamov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Adamov

Překlad Adamov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Adamov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Adamov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Adamov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Adamov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Adamov: Rozvahy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Právní překlady Adamov: Obchodní právo, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání, Obchodní podmínky, Směrnice EU

Technické překlady Adamov: Certifikát, Příručka, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Norma, Technická zpráva, Manuál, Návod k použití, Technologické postupy, Návod k obsluze, Odborný text

Prezentační překlady Adamov: Průvodce, Reklama, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Knihy, Letáky, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Adamov: Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Rodný list, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Průkaz totožnosti, Plná moc, Revizní zpráva, Rozsudek, Zakladatelská listina, Odvolání, Stanovy, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Norma, Diplom, Oddací list, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné překlady Adamov: Překlady webových stránek, Dopis, Diplomové práce, Bakalářské práce, Videa, Novinové články, Email, Vědecké práce, Životopisy, Abstrakt, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Adamov, Korektura Adamov, Odborné překlady Adamov, Právní překlady Adamov, Překladatelská agentura Adamov, Soudní překladatel Adamov, Soudní překlady Adamov, Technické překlady Adamov, Tlumočení Adamov, Překlady fancouzštiny Adamov, Překlady italštiny Adamov, Překlady maďarštiny Adamov, Překlady španělštiny Adamov, Překlady ukrajinštiny Adamov