Překlady Abertamy

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Abertamy

Překlad Abertamy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Abertamy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Abertamy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Abertamy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Abertamy nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Abertamy: Právní dokumenty, Dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Obchodní právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Odvolání, Smluvní dokumentace

Technické překlady Abertamy: Odborný text, Certifikát, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k použití, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma, Návod k obsluze, Příručka

Prezentační překlady Abertamy: Reklama, PPC reklama, Prezentace, Průvodce, Letáky, Katalog, Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Inzertní a PR články

Soudní překlady, úřední překlady Abertamy: Diplom, Úmrtní list, Stanovy, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Rozsudek, Certifikát, Zakladatelská listina, Norma, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Rodný list, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Plná moc, Notářský zápis, Apostila, Oddací list, Revizní zpráva, Pracovní smlouva

Ekonomické překlady Abertamy: Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy

Všeobecné překlady Abertamy: Dopis, Novinové články, Email, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Abstrakt, Videa, Vědecké práce, Životopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Abertamy, Korektura Abertamy, Odborné překlady Abertamy, Právní překlady Abertamy, Překladatelská agentura Abertamy, Soudní překladatel Abertamy, Soudní překlady Abertamy, Technické překlady Abertamy, Tlumočení Abertamy