Překlady Abertamy

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Abertamy

Překlad Abertamy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Abertamy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Abertamy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Abertamy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Abertamy nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Abertamy: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Odvolání, Žaloba, Obchodní právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva

Ekonomické překlady Abertamy: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy

Technické překlady Abertamy: Revizní zpráva, Norma, Certifikát, Návod k použití, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Technologické postupy, Návod k obsluze, Manuál, Odborný text

Soudní překlady, úřední překlady Abertamy: Zakladatelská listina, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Diplom, Plná moc, Apostila, Norma, Odvolání, Vysvědčení, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Oddací list, Certifikát, Rozsudek, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Stanovy

Všeobecné překlady Abertamy: Dopis, Email, Novinové články, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce, Videa, Abstrakt, Životopisy

Prezentační překlady Abertamy: Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Knihy, Průvodce, Reklama, Letáky, PPC reklama, Tiskoviny, Prezentace

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Abertamy, Korektura Abertamy, Odborné překlady Abertamy, Právní překlady Abertamy, Překladatelská agentura Abertamy, Soudní překladatel Abertamy, Soudní překlady Abertamy, Technické překlady Abertamy, Tlumočení Abertamy, Překlady fancouzštiny Abertamy, Překlady italštiny Abertamy, Překlady maďarštiny Abertamy, Překlady španělštiny Abertamy, Překlady ukrajinštiny Abertamy